facebook
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Historia szkoły – kalendarium

2 marca 1945 – w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 22 otwarto Dokształcającą Szkołę Przemysłową. Do szkoły uczęszczało 89 uczniów, których kształciło 17 nauczycieli.

maj 1945 – szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Kościelnej do tzw. Starej Dyrekcji. Kierownikiem szkoły był wówczas Jerzy Takliński, a następnie Kazimierz Wasilewski.

1 października 1945 – kierownik szkoły Bogumił Szmidt zmienił nazwę placówki na Szkołę Przemysłową.

marzec 1946Alfons Gargula został nowym kierownikiem szkoły, którą przeniesiono do budynku przy ul. Stalowej 17.

18 czerwca 1947 – przemianowano szkołę na Gimnazjum Przemysłowe Huty Batory i dołączono nowo otwarte Liceum Przemysłu Hutniczego.

1952 – szkoła otrzymała nazwę Państwowe Technikum Hutnicze.

czerwiec 1952 – przeniesiono szkołę do nowego budynku przy ul. Kościelnej 39 (obecnie Stefana Batorego 37).

luty 1953 – I Zjazd Absolwentów.

1959 – nowa nazwa szkoły - Technikum Mechaniczne.

5 września 1962 – nowym dyrektorem szkoły został Franciszek Ludera. W tym czasie kształcono w specjalnościach: automatyka, mechanika, elektrotechnika i energetyka.

1 września 1966 – obowiązki dyrektora przez miesiąc pełnił W. Molenda.

1 października 1966 – funkcję dyrektora objął Edward Małysa.

1 września 1971 – na stanowisko dyrektora powołano Zygmunta Janika.

1 września 1972 - zmiana nazwy szkoły na Technikum Mechaniczno-Elektryczne oraz powołanie nowego typu szkoły - Liceum Zawodowego Nr 3.

luty 1974 – nowym dyrektorem został Henryk Kluska.

lata 80-te – zmodernizowano wiele pracowni, dobrze wyposażono salę gimnastyczną, zbudowano bieżnię na 100 m, skocznię, oddano do użytku boisko do piłki siatkowej i ręcznej.

1 września 1989 – połączono Technikum Mechaniczno-Elektryczne i Liceum Zawodowe Nr 3 z Liceum Zawodowym i Zasadniczą Szkołą Zawodową Huty „Batory”. Placówka funkcjonowała w dwóch budynkach, a dyrektorem powstałego Zespołu Szkół Zawodowych Huty „Batory”
został Antoni Partyka.

kwiecień 1992 – funkcję dyrektora szkoły objął Marian Golba.

1993 – wszystkie placówki edukacyjne przeszły pod opiekę gminy Chorzów. Nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych Nr 3.

czerwiec 2000 – szkoła została przeniesiona do jednego budynku przy ul. Stefana Batorego 37.

1 września 2002 – wraz ze zmianami w szkolnictwie placówka poszerzyła ofertę edukacyjną o liceum ogólnokształcące i zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3. W skład zespołu wchodzą: V Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Profilowane (dawne Liceum Zawodowe Nr 3) i zreformowane Technikum Elektryczne.

wrzesień 2007nastąpił powrót do starej nazwy Technikum Mechaniczno-Elektryczne i rozpoczęto kształcenie w nowym zawodzie – technik informatyk. Stanowisko dyrektora objął Krystian Biadacz.

wrzesień 2009 zaprzestano naboru do III Liceum Profilowanego oraz zainicjowano kształcenie w nowym zawodzie – technik mechatronik.

Pełna historia szkoły znajduje się w monografii, wydanej z okazji Jubileuszu 50-lecia szkoły „50 lat TME w Chorzowie Batorym” . Książka do wglądu w bibliotece szkolnej.

Opracowała ®: Ewa Szypuła

Konsultacje: Krystyna Jarzyńska

 
Logowanie

60-lecie Szkoły
Srebrna Szkoła
Patronat Szkoły:
Projekty

Projekt

Przyjaciel Szkoły

Gazetka Szkolna

Zdobyte certyfikaty

 

Partnerzy:

 

stat4u

sameDomain value=/div height=nbsp;nbsp;