facebook
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Wolontariat

Szkolna grupa wolontariatu

Zdaniem ogromnej większości ludzi, wolontariusz to jednostka o anielskiej duszy i bezkresnej dobroci, która bezinteresownie daje innym wszystko, co w niej najlepsze. Praca wolontariuszy traktowana jest zawsze jako przejaw ogromnego altruizmu, wielkiej miłości do człowieka, a przede wszystkim jako potrzeba ofiarowania siebie. Jednak rozpatrywanie pracy wolontariuszy jedynie w aspekcie wartości, jakie wolontariusz ofiarowuje, przypomina �kopalnie diamentów�, niezwykle cenną i bogatą, której każdy potrzebuje i dzięki której wielu cieszy się szczęściem. Jednak nieustanne czerpanie dóbr z �kopalni� powoduje z czasem ich wyczerpanie, a tym samym spadek wartości kopalni. Gdyby, więc pracę wolontariuszy sprowadzić wyłącznie do ofiarowania siebie, swego czasu i energii na rzecz innych, to zapewne prowadziłyby one do wykorzystania ich zapału i potencjału aż do ich wygaśnięcia. Nie należy zatem postrzegać pracy wolontariuszy wyłącznie przez pryzmat poświęceń, ale również, a może przede wszystkim, warto zauważyć moc doświadczeń i wartości, które wolontariusz zdobywa dzięki swej pracy.

W naszej szkole od kilku już lat działa grupa wolontariuszy. Jest to grupa osób, która zgłosiła się do bezpłatnej, dobrowolnej pracy na rzecz innych. Opiekunem naszej grupy jest pedagog szkolny. Dzięki wycieczce integracyjnej, którą zorganizowaliśmy na początku roku staliśmy się bardziej zgrana ekipą. Wycieczka ta dała nam dużo radości, zabawy i śmiechu. Wolontariat daje nam szansę rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań, a także zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach i zaangażowania w życie społeczne. Poprzez wolontariat rozwijamy swoją osobowość, uczymy się otwartości, odpowiedzialności i wrażliwości na innych. Taka praca przepełnia nas radością. Stwarza również szansę poszerzenia własnych umiejętności i doświadczeń, a także rozwijania zainteresowań. Chcemy obdarowywać innych swoją miłością. Pragniemy, aby wszyscy byli szczęśliwi. W tym roku w naszych planach mamy m. in. zbiórkę żywności dla zwierząt z chorzowskiego schroniska, zbiórkę dla chorzowskiego hospicjum, przygotowanie świątecznych paczek dla potrzebujących oraz organizację sztabu Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Oprócz działań na rzecz innych chcemy się także szkolić i poszerzać swoje umiejętności. W tym roku mamy także zamiar zorganizować �Szkolny Festyn Rodzinny�, na którym zamierzamy wystawić na aukcji prace naszych nauczycieli i uczniów. Za zebrane podczas aukcji i innych akcji pieniądze zorganizujemy kilkudniowy wyjazd dla dzieci potrzebujących. Przygotowujemy się do wystawienia sztuki teatralnej o tematyce profilaktycznej. Przed nami dużo pracy, ale damy radę. Zapraszamy wszystkich, aby dołączyli do nas, ponieważ wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony, nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego, który tę pomoc oferuje.

wolontariusz Robert Rusinowski

Od roku szkolnego 2007/08 nasza szkoła współpracuje z pobliskim Przedszkolem Nr 1w ramach akcji: "Pobaw się ze mną". Grupa uczniów, pod opieką mgr Bożeny Kruk, poświęca swój wolny czas prowadząc zajęcia dla dzieci. Wolontariusze uczą maluchów zasad gry w siatkówkę, prowadzą kółka: komputerowe, szachowe, taneczne, przygotowują dla najmłodszych zajęcia ogólnorozwojowe i świetlicowe, a także zapewniają przedszkolakom wiele innych atrakcji. Organizują imprezy: andrzejkową i mikołajkową oraz bal przebierańców. Dla wolontariuszy jest to nie tylko mile spędzony czas wśród bardzo wdzięcznej i radosnej grupy przedszkolaków, ale przede wszystkim dzięki zajęciom z maluchami, uczą się odpowiedzialności oraz zdobywają doświadczenie w pracy z dziećmi.

 
Logowanie

60-lecie Szkoły
Srebrna Szkoła
Patronat Szkoły:
Projekty

Projekt

Przyjaciel Szkoły

Gazetka Szkolna

Zdobyte certyfikaty

 

Partnerzy:

 

stat4u

sameDomain value=/div height=nbsp;nbsp;