facebook
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

Kochana młodzieży i szanowni rodzice!

Już w szkole podstawowej i gimnazjum mieliście pewnie okazję zapoznać się z pracą pedagoga szkolnego. Wprawdzie nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia w relacji z osobami na tym stanowisku. Ja jednak chciałbym tu krótko zaprezentować mój warsztat pracy. Być może pozwoli to Wam - uczniom i Wam – rodzicom na łatwiejsze podjęcie decyzji o skorzystaniu z mojego wsparcia. Specyfika mojej pracy różni się od pracy w szkole podstawowej czy gimnazjalnej. Różnice wynikają z wieku uczniów, a więc nieco innych problemów. Musimy pamiętać, że duży wpływ wywiera niejako automatycznie dokonana zmiana środowiska. Właśnie w tym wieku potrzeba przynależności do jakiejś grupy skłania niejednego młodego człowieka do podejmowania zachowań dotychczas obcych lub nieaprobowanych. Pragnienie bycia akceptowanym przez nową grupę, czasem chęć dominacji inspiruje do działań diametralnie innych od dotychczasowych. Strach powiedzieć, ale dziś o przyszłości młodego człowieka często decyduje ulica, melanż dzielnicy czy osiedla. Młodzieżowa „rozkminka” typuje „miejscówki” do „zajefajnego”, ”odjechanego”, „odkręconego”, „odklejonego”, „zajawionego” stylu doznawania świata. Właśnie ta grupa młodzieży jest najbardziej narażona na podejmowanie kontaktów ze środkami odurzającymi, które nie zawsze kończą się na etapie próby. Dlatego też, co roku dla uczniów wszystkich klas pierwszych organizuję w szkole zajęcia z profilaktyki uzależnień pt.: "Narkotyki- Droga – Dokąd?". Organizuję warsztaty na temat – skutków uzależniającego wpływu pornografii na rozwój i życie młodego człowieka, oglądam z młodzieżą spektakle teatralne, wyjeżdżam na wycieczki, przygotowujemy również wspólnie spektakle teatralne. Pomagam w aklimatyzacji w nowym środowisku, jestem organizatorem warsztatów integracyjnych, które najczęściej organizowane są podczas wycieczek integracyjnych dla klas pierwszych. W ramach swojej pracy organizuję też wyjazdy młodzieży w małych grupach, na których uczę młodzież różnych technik negocjacyjnych i mediacyjnych, zachowań asertywnych oraz umiejętności radzenia sobie z stresem, gniewem i złością. Dziś dialog wśród młodych ludzi przypomina ciąg szyfrów, często niezrozumiałych dla starszego pokolenia typu: „nara”, „okejka”, „w porzo”, itp. Albo też, jest zbiorem wulgaryzmów, w którym wystarczy użyć jednego słowa by się porozumieć. Można przecież „za...”, „wy…”, „roz…”, „o…” itp. Muszę jednak powiedzieć, że mimo tej bylejakości w porozumiewaniu się, młodzież bardzo silnie akcentuje potrzebę dialogu, dyskutowania na różne tematy począwszy od problemów szkolnych, edukacyjnych i rodzinnych, a na sensie życia kończąc. Dlatego bardzo chętnie z nimi rozmawiam, starając się im pomóc
w rozwiązywaniu ich problemów. Musimy pamiętać, że wiek, w którym znajduje się młodzież szkoły ponadgimnazjalnej jest okresem intensywnych zmian w sferze biologicznej, rodzinnej i społecznej. Jest okresem kryzysu tożsamości, poszukiwaniem odpowiedzi na ważne życiowe pytania, takie jak "Kim jestem?", "Jakie jest moje miejsce wśród ludzi?". Praca pedagoga to też praca z rodzicami, którzy nierzadko potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ale to także pedagogizacje rodziców, czyli warsztaty i szkolenia na temat współczesnych zagrożeń dotyczących dzieci i młodzieży, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.

Czekam na Was od poniedziałku do piątku. Rodziców zapraszam w czwartki od 14.00 do 16.00 (pok. 201 I p.)
Robert Gierek

 
Logowanie

60-lecie Szkoły
Srebrna Szkoła
Patronat Szkoły:
Projekty

Projekt

Przyjaciel Szkoły

Gazetka Szkolna

Zdobyte certyfikaty

 

Partnerzy:

 

stat4u

sameDomain value=/div height=nbsp;nbsp;