facebook
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Nowa odsłona www.zstio3.pl

Idąc "z duchem czasu" oraz mając na uwadze potrzebę odświeżenia wizerunku naszej strony, uruchomiliśmy nową stronę internetową ZSTiO Nr 3, umożliwiającą wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do informacji oraz prostszą drogę kontaktu z naszą szkołą.

Chcemy, aby nowa strona służyła jako podstawowe i ogólnodostępne źródło informacji o technikum i liceum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3. Stara strona będzie stanowić archiwum i kronikę szkoły z ostatnią aktualizacją 19 grudnia 2013 r.

 

Współpraca ZSTiO Nr 3 z UŚ

Dnia 17 grudnia 2013 r. dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego prof. Rafał Molencki oraz dyrektor ZSTiO Nr 3 mgr Krystian Biadacz podpisali list intencyjny, na mocy którego klasa językowa V Liceum Ogólnokształcącego im. N. Tesli od roku szkolnego 2013/2014 zostanie objęta patronatem Wydziału. Pan Dziekan zadeklarował wsparcie merytoryczne przy modyfikowaniu treści programów nauczania języków obcych, umożliwienie uczniom udziału w zajęciach akademickich i działaniach podejmowanych przez pracowników naukowych i studentów Wydziału. Dyrektor zobowiązał się do promowania wśród uczniów przedsięwzięć organizowanych przez Wydział Filologiczny oraz studiów na Wydziale, umożliwienia studentom realizacji praktyk pedagogicznych w Zespole i prowadzenia przez pracowników i studentów Wydziału badań naukowych wśród uczniów orazi nauczycieli Zespołu. Wydział Filologiczny jest trzecim, po Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziale Prawa i Administracji, z którym Szkoła nawiązała współpracę w celu wsparcia procesu kształcenia uczniów w V Liceum Ogólnokształcącym im Nikoli Tesli w naszym Zespole.

 

Kangur 2013

W dniu 17 grudnia 2013 o godz. 12.00 odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny "KANGUR 2013", w którym uczestniczyło 30 uczniów naszej szkoły.Eliminacje pozwolą wybrać najlepszych uczniów do etapu międzynarodowego.

Szkolny Koordynator Konkursu

 

Szkolne Mikołajki

W dniu 6 grudnia odbyła się w naszej szkole impreza mikołajkowa, na której szkolny wolontariat licytował przedmioty ofiarowane przez nauczycieli i pracowników szkoły. Podczas licytacji zebraliśmy kwotę 2765,00 zł. Za zebrane środki szkolna grupa wolontariatu zakupi słodycze i zrobi świąteczne paczki dla dzieci potrzebujących z Chorzowa. Wolontariusze planują przygotować ok. 70-100 paczek.

 
Logowanie

60-lecie Szkoły
Srebrna Szkoła
Patronat Szkoły:
Projekty

Projekt

Przyjaciel Szkoły

Gazetka Szkolna

Zdobyte certyfikaty

 

Partnerzy:

 

stat4u

sameDomain value=/div height=nbsp;nbsp;